HTML Kayan Yazı Kodu (marquee)

Sağdan sola kayan yazı:


1
<marquee direction=right>Bilgi Sokağı</marquee>
Bilgi Sokağı

Soldan Sağa Kayan Yazı:


1
<marquee>Bilgi Sokağı</marquee>
Bilgi Sokağı

Sağdan Sola ve Soldan Sağa Kayan Yazı:


1
<marquee behavior=alternate>Bilgi Sokağı</marquee>
Bilgi Sokağı

Yukarıdan Aşağıya Kayan Yazı:


1
<marquee align="middle" scrollamount="1" height="30" width="100%" direction="down"scrolldelay="1">Bilgi Sokağı</marquee>
Bilgi Sokağı

Aşağıdan Yukarıya Kayan Yazı:


1
<marquee align="middle" scrollamount="1" height="30" width="100%" direction="up"scrolldelay="1">Bilgi Sokağı</marquee>
Bilgi Sokağı